Vi stödjer Kungälvs föreningar

Låt oss stolta få presentera de olika föreningarna som vi sponsrar här i Kungälv!